GÓI CƯỚC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

V70C

70.000đ/tháng

300M/ngày

Gọi miễn phí

 • Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi

V120

Chỉ 4000đ/ngày

60G/30 ngày (2G/ngày)

Gọi miễn phí

 • Ngoại mạng 50p/tháng
 • Nội mạng <20p/cuộc

V150

Chỉ 5000đ/ngày

120G/30 ngày (4G/ngày)

Gọi miễn phí

 • Ngoại mạng 50p/tháng
 • Nội mạng <20p/cuộc

ST200

200.000đ/30 ngày

60G/30 ngày (2G/ngày)

Gọi miễn phí

 • Ngoại mạng 100p/tháng
 • Nội mạng <20p/cuộc

ST70

70.000đ/tháng

30G/30 ngày (1G/ngày)

Truy cập data

 • Lướt web thả ga
 • Hết 1G dừng truy cập

ST90

90.000đ/tháng

30G/30 ngày (1G/ngày)

Truy cập data

 • Lướt web thả ga
 • Hết 1G dừng truy cập

ST15K

15.000đ/3 ngày

3G tốc độ cao

Bảo lưu lưu lượng còn lại  khi gia hạn thành công gói cước

 

ST30K

30.000đ/7 ngày

7G tốc độ cao

Bảo lưu lưu lượng còn lại  khi gia hạn thành công gói cước

 

UMAX300

300.000đ/30 ngày

30G/30 ngày

Hết 30G đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps

MIMAX125

125.000đ/30 ngày

8G Tốc độ cao/30 ngày

Hết 8G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

MIMAX200

200.000đ/30 ngày

15G Tốc độ cao/30 ngày

Hết 15G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

MIMAX90

90.000đ/30 ngày

5G Tốc độ cao/30 ngày

Hết 5G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

MIMAX70

70.000đ/30 ngày

3G Tốc độ cao/30 ngày

Hết 3G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

MIMAXSV

50.000đ/30 ngày

5G Tốc độ cao/30 ngày

Hết 5G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

XL50

50.000đ/30 ngày

5G Tốc độ cao/30 ngày

Hết 5G truy cập theo gói cước đang sử dụng (nếu có)

XL90

90.000đ/30 ngày

9G Tốc độ cao/30 ngày

Hết 9G truy cập theo gói cước đang sử dụng (nếu có)

ST120

120.000đ/28 ngày

28G Tốc độ cao

Hết 28G ngừng truy cập 

ST120K

120.000đ/30 ngày

90G Tốc độ cao

Mỗi ngày 3G

ST120U

120.000đ/28 ngày

28G Tốc độ cao

Mỗi ngày 1G

EST120

120.000đ/28 ngày

28G Tốc độ cao

Miễn phí DATA khi chơi Liên Quân

F90U

90.000đ/30 ngày

5G Tốc độ cao, hết truy cập băng thông 512Kbps

15 phút gọi ngoại mạng

Miễn cuộc gọi nội mạng <10 phút

250 tin nhắn nội mạng

F70

70.000đ/30 ngày

3G Tốc độ cao

Hết 3G ngừng truy cập 

20 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

 

F90

90.000đ/30 ngày

5G Tốc độ cao

Hết 5G ngừng truy cập 

15 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng 

250 tin nhắn nội mạng

3F90

270.000đ/90 ngày

Cộng reset 5G Tốc độ cao/30 ngày, hết 5G ngừng truy cập

Cộng reset 15 phút ngoại mạng/30 ngày

Miễn cuộc gọi nội mạng <10 phút

Cộng reset 250 SMS nội mạng/30 ngày

F30

30.000đ/7 ngày

3G Tốc độ cao

Hết 3G ngừng truy cập

Miễn phí 20 phút/cuộc

 

F120

120.000đ/30 ngày

7G Tốc độ cao

Hết 7G ngừng truy cập 

40 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

F120U

120.000đ/30 ngày

7G Tốc độ cao

Hết 7G truy cập băng thông 512Kbps

40 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

F140

140.000đ/30 ngày

8G Tốc độ cao

Hết 8G ngừng truy cập 

60 phút gọi ngoại mạng

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

V30K

30.000đ/30 ngày

200M Tốc độ cao

100 phút gọi nội mạng 

V70K

70.000đ/30 ngày

400M Tốc độ cao

250 phút gọi nội mạng 

V90K

90.000đ/30 ngày

1G Tốc độ cao

300 phút gọi nội mạng 

V120K

120.000đ/30 ngày

1.2G Tốc độ cao

400 phút gọi nội mạng 

V150K

150.000đ/30 ngày

2.5G Tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng 

 

V200K

200.000đ/30 ngày

3.5G Tốc độ cao

1000 phút gọi nội mạng 

 

V380K

380.000đ/30 ngày

6G Tốc độ cao

240 phút gọi nội mạng 

240 phút gọi ngoại mạng 

F190

190.000đ/30 ngày

9G Tốc độ cao

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng 

B150K

150.000đ/30 ngày

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

1.5G, hết 1.5G truy cập tốc độ thấp

B100K

100.000đ/30 ngày

500 phút gọi nội mạng

SMS nội mạng (không)

600M, hết 600M truy cập tốc độ thấp

T70K

70.000đ/30 ngày

500 phút gọi nội mạng

150 SMS nội mạng 

 

T50K

50.000đ/30 ngày

200 phút gọi nội mạng

50 SMS nội mạng 

 

ST30K

30.000đ/7 ngày

7G tốc độ cao

Bảo lưu lưu lượng còn lại  khi gia hạn thành công gói cước

F30

30.000đ/7 ngày

3G Tốc độ cao

Hết 3G ngừng truy cập

Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng 

7MI5D

35.000đ/7 ngày

500M/ngày sử dụng đến 24h

Tặng thêm 1G dùng trong 7 ngày

 

FT50

50.000đ/7 ngày

7G Tốc độ cao

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng 

 

ST15K

15.000đ/3 ngày

3G tốc độ cao

Bảo lưu lưu lượng còn lại  khi gia hạn thành công

3MI5D

15.000đ/3 ngày

500M/ngày sử dụng đến 24h

Tặng thêm 500M sử dụng trong 3 ngày

MI10D

10.000đ/ngày

2G tốc độ cao

Không gia hạn, được đăng ký nhiều lần trong ngày

MT10U

10.000đ

1G tốc độ cao

Hết 1G truy cập tốc độ thường, sử dụng đến 24h ngày đăng ký

MI20K

20.000đ/5 ngày

2G sử dụng trong 5 ngày

 Không tự động gia hạn

MI5K1

5.000đ

200M sử đụng đến 24h ngày đăng ký

 

MI5D

5.000đ/ngày

500M/ngày

Bảo lưu lưu lượng khi gia hạn

MI3K1

3.000đ/ngày

100M sử đụng đến 24h ngày đăng ký