GÓI CƯỚC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

V70C

70.000đ/tháng

300M/ngày

Gọi miễn phí

 • Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi

V120

Chỉ 4000đ/ngày

60G/30 ngày (2G/ngày)

Gọi miễn phí

 • Ngoại mạng 50p/tháng
 • Nội mạng <20p/cuộc

ST150K

 • 3GB/ngày data tốc độ cao, hết 3GB ngừng truy cập
 • Miễn phí ưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox .
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

  ST200

  200.000đ/30 ngày

  60G/30 ngày (2G/ngày)

  Gọi miễn phí

  • Ngoại mạng 100p/tháng
  • Nội mạng <20p/cuộc

  ST70

  70.000đ/tháng

  30G/30 ngày (1G/ngày)

  Truy cập data

  • Lướt web thả ga
  • Hết 1G dừng truy cập

  ST90

  90.000đ/tháng

  30G/30 ngày (1G/ngày)

  Truy cập data

  • Lướt web thả ga
  • Hết 1G dừng truy cập

  ST15K

  15.000đ/3 ngày

  3G tốc độ cao

  Bảo lưu lưu lượng còn lại  khi gia hạn thành công gói cước

   

  ST30K

  30.000đ/7 ngày

  7G tốc độ cao

  Bảo lưu lưu lượng còn lại  khi gia hạn thành công gói cước

   

  UMAX300

  300.000đ/30 ngày

  30G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 30G truy cập không giới hạn về tốc độ 1M

  MIMAX125

  125.000đ/30 ngày

  8G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 8G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

  MIMAX200

  200.000đ/30 ngày

  15G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 15G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

  MIMAX90

  90.000đ/30 ngày

  5G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 5G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

  MIMAX70

  70.000đ/30 ngày

  3G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 3G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

  MIMAXSV

  50.000đ/30 ngày

  5G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 5G truy cập không giới hạn về tốc độ thường

  XL50

  50.000đ/30 ngày

  5G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 5G truy cập theo gói cước đang sử dụng (nếu có)

  XL90

  90.000đ/30 ngày

  9G Tốc độ cao/30 ngày

  Hết 9G truy cập theo gói cước đang sử dụng (nếu có)

  ST120

  120.000đ/28 ngày

  28G Tốc độ cao

  Hết 28G ngừng truy cập 

  ST120K

  120.000đ/30 ngày

  90G Tốc độ cao

  Mỗi ngày 3G

  ST120U

  120.000đ/28 ngày

  28G Tốc độ cao

  Mỗi ngày 1G

  EST120

  120.000đ/28 ngày

  28G Tốc độ cao

  Miễn phí DATA khi chơi Liên Quân

  F90U

  90.000đ/30 ngày

  5G Tốc độ cao, hết truy cập băng thông 512Kbps

  15 phút gọi ngoại mạng

  Miễn cuộc gọi nội mạng <10 phút

  250 tin nhắn nội mạng

  F70

  70.000đ/30 ngày

  3G Tốc độ cao

  Hết 3G ngừng truy cập 

  20 phút gọi ngoại mạng

  Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

   

  F90

  90.000đ/30 ngày

  5G Tốc độ cao

  Hết 5G ngừng truy cập 

  15 phút gọi ngoại mạng

  Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng 

  250 tin nhắn nội mạng

  3F90

  270.000đ/90 ngày

  Cộng reset 5G Tốc độ cao/30 ngày, hết 5G ngừng truy cập

  Cộng reset 15 phút ngoại mạng/30 ngày

  Miễn cuộc gọi nội mạng <10 phút

  Cộng reset 250 SMS nội mạng/30 ngày

  F30

  30.000đ/7 ngày

  3G Tốc độ cao

  Hết 3G ngừng truy cập

  Miễn phí 20 phút/cuộc

   

  F120

  120.000đ/30 ngày

  7G Tốc độ cao

  Hết 7G ngừng truy cập 

  40 phút gọi ngoại mạng

  Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

  F120U

  120.000đ/30 ngày

  7G Tốc độ cao

  Hết 7G truy cập băng thông 512Kbps

  40 phút gọi ngoại mạng

  Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

  F140

  140.000đ/30 ngày

  8G Tốc độ cao

  Hết 8G ngừng truy cập 

  60 phút gọi ngoại mạng

  Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

  V30K

  30.000đ/30 ngày

  200M Tốc độ cao

  100 phút gọi nội mạng 

  V70K

  70.000đ/30 ngày

  400M Tốc độ cao

  250 phút gọi nội mạng 

  V90K

  90.000đ/30 ngày

  1G Tốc độ cao

  300 phút gọi nội mạng 

  V120K

  120.000đ/30 ngày

  1.2G Tốc độ cao

  400 phút gọi nội mạng 

  V150K

  150.000đ/30 ngày

  2.5G Tốc độ cao

  500 phút gọi nội mạng 

   

  V200K

  200.000đ/30 ngày

  3.5G Tốc độ cao

  1000 phút gọi nội mạng 

   

  V380K

  380.000đ/30 ngày

  6G Tốc độ cao

  240 phút gọi nội mạng 

  240 phút gọi ngoại mạng 

  F190

  190.000đ/30 ngày

  9G Tốc độ cao

  Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

  100 phút gọi ngoại mạng 

  B150K

  150.000đ/30 ngày

  500 phút gọi nội mạng

  500 SMS nội mạng

  1.5G, hết 1.5G truy cập tốc độ thấp

  B100K

  100.000đ/30 ngày

  500 phút gọi nội mạng

  SMS nội mạng (không)

  600M, hết 600M truy cập tốc độ thấp

  T70K

  70.000đ/30 ngày

  500 phút gọi nội mạng

  150 SMS nội mạng 

   

  T50K

  50.000đ/30 ngày

  200 phút gọi nội mạng

  50 SMS nội mạng 

   

  ST15K

  15.000đ/3 ngày

  3G tốc độ cao

  Bảo lưu lưu lượng còn lại  khi gia hạn thành công

  3MI5D

  15.000đ/3 ngày

  500M/ngày sử dụng đến 24h

  Tặng thêm 500M sử dụng trong 3 ngày

  MI10D

  10.000đ/ngày

  2G tốc độ cao

  Không gia hạn, được đăng ký nhiều lần trong ngày

  MT10U

  10.000đ

  1G tốc độ cao

  Hết 1G truy cập tốc độ thường, sử dụng đến 24h ngày đăng ký

  MI20K

  20.000đ/5 ngày

  2G sử dụng trong 5 ngày

   Không tự động gia hạn

  MI5K1

  5.000đ

  200M sử đụng đến 24h ngày đăng ký

   

  MI5D

  5.000đ/ngày

  500M/ngày

  Bảo lưu lưu lượng khi gia hạn

  MI3K1

  3.000đ/ngày

  100M sử đụng đến 24h ngày đăng ký