camera chong trom QNG » Viettel Quảng Ngãi

Với tình hình xã hội như hiện nay trộm, cướp, tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi , phức tạp và nhiều thủ đoạn khó lường. Việc ngăn chặn kịp thời ngay khi sự việc chưa xảy ra là điều ai cũng muốn nhưng không dễ thực hiện. Chia sẻFacebookTwitterLinkedinTumblr

Chi tiết