Dịch vụ Bảo hiểm Bảo Tâm An Quảng Ngãi QNG » Viettel Quảng Ngãi

Dịch vụ Bảo hiểm Bảo Tâm An Viettel Bảo Tâm An là sản phẩm bảo hiểm tai nạn đầu tiên được triển khai trên di động tại Việt Nam từ tháng 8/2015 mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng Viettel với các quyền lợi: tử vong, thương tật tạm thời, thương tật vĩnh viễn, […]

Chi tiết