Giải pháp quản lý bán hàng QNG » Viettel Quảng Ngãi

I.Giải pháp quản lý bán hàng DMS.ONE là giải pháp tổng thể quản lý hệ thống bán hàng trực tuyến từ trụ sở công ty đến các các đại lý hoặc nhà phân phối trung gian, tới các nhân viên bán hàng, giám sát bán hàng trên thị trường. Hệ thống cung cấp các dữ […]

Chi tiết