Với người dân vùng sâu, vùng xa, chiếc smartphone với 3G và giờ là 4G Viettel hay cái máy tính bàn – không chỉ giúp họ phương tiện liên lạc mà còn thu hẹp khoảng cách số, mở ra một kho kiến th